Позначки

, , , , ,


Нацизм  – злочинна форма самоствердження індивіда, клану і книжницько-гностичних сект, котра передбачає:
– панування над іншими індивідами, племенами, класами, націями, віросповідними спільностями;
– максимальне відчуження підвладних від результатів їх праці;
– апартеїд стосовно поневолених.
* В найвищій формі нацизм виявляється у масових вбивствах і геноциді стосовно поневолених й у прагненні до всесвітнього економічного і політичного панування.
* Нацизму притаманні ритуальні вбивства християн, книжництво, гностицизм, масонство, соціальний дарвінізм, гуманізм, інтернаціоналізм, космополітизм, марксизм, пацифізм, постмодернізм, содомія і зокрема педофілія, олігархія, проповідь і насадження пріоритету прав меншин і власної “богообраності”, навязування іншим відчуття провини і страху, переконання що “зло породжує добро” і що обмови, пограбування і вбивства інших (найперше християн) це “служіння богу”.

Наразі в історії людства відомі нацизми Кагановича, Гітлера і Пол-Пота, тобто нацизми книжницько-гностично-кланово-сектантські

Нацистськими правомірно називати усі ідеї, вчення, теорії і вірування, котрі своєю специфікою прямо чи опосередковано сприяють і формують нацистську ментальність й свідомість індивідів, племен, кланів, класів, націй і віросповідних спільностей. Хоча це ще не значить, що творці тих ідей, вчень, теорій і вірувань були умисними злочинцями, бо ніхто не може докладно знати які плоди принесе його творчість. Але потрібно таки завжди пам’ятати, що “благими намірами вимощена дорога до пекла”.

1. Суть і витоки нацизму

Влада і панування. Кожна людина, вже самим фактом свого існування, володіє владою стверджуючи себе, впливаючи на зовнішнє середовище і своє оточення, принаймні через батьківство — материнство, пізнання і творчість. І звичайно владою є й управління суспільством, котре забезпечує мінімум ладу, можливість відтворення етносу і передачі культури й пам’яті народу. Вважається, що влада є відвічна подібність людини до Бога і її зв’язок з Абсолютом. І така влада не є пануванням.

Панування є викривленням природи влади, бо воно засадничо заперечує свободу волі людини. Нацизм правомірно буде назвати також найвищою формою панування. Вважається, що потреба в пануванні є наслідком відпадіння людини від Бога, після чого вона, ставши рабом смерті, намагається загладити свою тимчасовість здійснюючи панування над іншими, аби себе вважати богом і безсмертним. Тут Нацизм виступає як прояв небуття, сатанізму й духу антихриста, котрі також засадничо заперечують свободу волі людини.

Книжництво. Віровчення секти книжників, метою котрої є віросповідне і політиче всесвітнє панування. Книжники організували, зокрема, і вбивство Богочоловіка Ісуса Христа. Приволидили до влади усіх кандидатв на антихриста, починаючи від їх імператора Нерона.Причетні до появи гностицизму, аріанства, монофізитства ісламу, лютнріанства, антитринітаризму,кальвінізму, капіталізму, марксизму і нацизму.

Гностицизм.  Віровчення секти заснованої Шимоном Волхвом, учнем книжників. У нациської свідомость є близькою до гностицизму, бо вона розглядає навколишній світ я щось нижче, гріховне і зле начало, вороже “вищому божеству” і призначене для знищення. І у тому навколишньому світі, створеному “нижчим божеством”, нацистська свідомість представляє себе як створену “вищим божеством”, яка через занурення у гріх, поборуючи навколишній світ і людство, пізнає “вище божество” і з ним поєднується. У цьому і полягає суть месіанізму нацизму.
В нацизмі, як і в гностицизмі, зазвичай не розрізняються наслідки праведного і гріховного життя.

Агностицизм. Нацистська свідомість не може вмістити себе органічно в усю повноту земної реальності, природи людини й суспільства, тому вона бере собі на озброєння агностицизм (зокрема агностичний атеїзм), котрий стверджує, що однозначно вибудувати істинну всеосяжну систему знання є неможливо.

Пантеїзм. Нацизм, будучи плодом відпадіння людини від Бога, прагне у собі побачити щось божественне, у чому йому допомагає філософська доктрина пантеїзму, яка стверджує, що всесвіт є ідентичний з Богом і вірування, яке представляє природний світ, в тому числі і людину, частиною божества, що є дуже близьким до матеріалізму.

Дуалізм.  Нацистська свідомість вбачає себе як “добро”, є спрямоване на цей світ, над котрим прагне одноособово панувати, і прагне бачити свого ворога як зло, тому вона є близькою до доктрини дуалізму (зокрема до єресі маніхейства), яка твердить, що всесвіт складається з двох абсолютно різних фундаментальних принципів, наприклад з “добра” і “зла”.

“богообраність”. Нациська свідомість зазвичай проростає на грунті кланової богообраності, бо мусить вірити у свою винятковість і обраність для панування над світом й іншими людьми.

Напередвизначеність. Також нацизм проростає і у віросповідному середовищі, котре сповідує спасіння людини через виправдання вірою, зокрема поглиблене вірою у напередвизначенність, згідно котрої одні люди вже народжуються спасенними, а другі відкинутими, причому власне спасенність проявляється в успішності, а відкинутість в неуспішності.

2. Основні засоби діяльності нацистів

Ритуальні вбивства. Ритуальні вбивства є найвищим проявом зла. Тому коли держава не карає належно таких вбивць, то вона розпадається. Зникнення Речі Посполитої, Австрійської імперії, Німецької імперії, Османської імперії, російської імперії, СРСР було найперше спричинене лояльністю держави до вчиняючих ритуальні вбивства. Імператореві Миколі ІІ спецслужба пропонувала ліквідувати 50 000 причетних до вчинення ритуальних вбивста, але він відмовився це робити. Пізніше ці сатаністи вбили його, його сімю, Російську імперію і десятки мільйонів найкращих людей з народів імперії.

Терор і тероризм. Нацистським тероризмом (насильство супроти сильнішого) можна назвати той, кінцевою метою котрого є осягнення панування над іншими. А нацистським терором (насильство супроти слабшого) той, кінцевою метою котрого є утримання вже осягненного панування над іншими. Для прикладу, коли масово і систематично катують затриманих в МВС то це є терор, а коли влаштовують вибухи в Днінропетровську то це вже тероризм.

Сучасний приклад України виявив, що одночасно, і без сумніву з одного нацистського центру, може відбуватися і терор і тероризм; агентура панівного в економіці клану в правоохоронних органах катує і ув’язнює невинних українців, в торгівлі організовує отруєння людей, у фінансових установах промишляє шахрайством стосовно українців, а інші агенти цього клану влаштовують вибухи в християнських храмах і на зупинках громадського транспорту.

Соціальний дарвінізм. Нацизм правомірно розглядати як найвищу форму соціального дарвінізму, згідно якого закономірності природнього добору і боротьби за виживання в природі розповсюджуються на людське суспільство. Теорія соціал-дарвінізму вважається спростованою але в реальності вона є міцно вкоріненою в свідомості багатьох, зокрема в нацистів, бо виправдовує їх злочини і дегуманізацію душ поневолювачів .

Маніпуляція. Немає нічого, що би виправдало нацизм, але нацисти таки є. І нацизм є завжди латентним (прихованим). Але, очевидно, повинна бути й “мова” (спосіб) їх спілкування зі зовнішнім світом, індивидом і різними людськими спільностями, котра би забезпечувала їх вплив і реалізацію бажаного панування, зберігаючи вигляд “ангела світла”. Без сумніву цю роль виконує зокрема пропаганда, реклама, маніпуляція (зокрема індоктринація, навчання без критичного сприйняття). З метою приготувати індивіда, плем’я,народ чи віросповідну спільність до поневолення. І таке приготування споконвічно чинилося по-суті однаково, через витіснення з свідомості майбутньої жертви реалістичного сприйняття світу й історії і наповнення її мрійництвом й утопіями.

Окультизм. З історії відомо що нацисти виявляли глибоку зацікавленість окультизмом, тобто вченнями, котрі визнають існування прихованих сил в людині і космосі, доступних лише для “посв’ячених” і комплексом вірувань в існування прихованого зв’язку людини з потустороннім світом. Але не будемо зупинятися на цій потусторонній бісовщні, бо вона є явно зі сфери небуття, котрої людина пояснити не може, бо небуття немає сенсу. Але вже це незбагненне, (чорний ящик) може продукувати “чудеса”, “тайни” і відповідно “авторитети”, котрі єдині можуть приспати совість людини і примусити її мислити що вона стоїть перед Богом і виконує Його волю. Звичайно, що не назавжди, ілюзія рано чи пізно розвіється, але за цей час ця людина може багато чого втратити. Нацисти зазвичай вдають, що говорять і діють від імені Бога, бо по-іншому совість жертви зачарувати є неможливим, без чого повне панування над людиною і людськими спільнотами є неможливим.

Чудо, тайна і авторитет є і в Церкві, але вони там засновані на вільному виборі людини, тоді як в окультизмі й в нацизмі вони є основані на насильстві.

Вже в ХІХ ст. окультизм визначався як “система, котра прагне визначити закони, котрі управляють усіма явищами”. Тобто вже у визначенні ключовим стало слово “управління”, тобто поняття котре завжди може бути тотожним поняттю “панування”.

Селекція людей. Також відомо з історії, що нацисти активно використовували вчення про селекцію стосовно людини, більш відоме як євгеніка, аргументуючи це боротьбою з явищем виродження в людському генофонді. Після Другої світової війни євгеніка отримала статус злочину супроти людства. Але в кінці ХХ ст. розвиток генетики, репродуктивних технологій, перенотальної діагностики і трансплантології відродив усі проблеми спричинені євгенікою. Достатньо згадати ту велику кількість людей котрі постраждали від злочинних дій трансплантологів.

Капіталізм. Капіталізм правомірно визначати як суспільно-економічну формацію у котрій головним критерієм прийняття рішень є бажання отримати прибуток. . Тоді як в традиційному суспільстві головним критерієм прийняття рішень є загальне благо. Тобто, при капіталізмі безликі гроші отримують здатність теоретично виконувати функцію управління суспільством, але на практиці це панування грошей виражається в конкретизованому пануванні над суспільством найбагатіших людей, котрі часто досягають більшого впливу як державна машина. Також капіталізм заперечує мораль і солідарність людей. Звідси і зацікавлення нацистів капіталізмом, котрий дозволяє їм осягати місце панівної меншини. Подібне зазвичай виражається у формі олігархії, що сьогодні і є у наявності в Україні.

Ідеологією олігархії є економічний матеріалізм (крайеій прояв капіталізму), концепція, котра розглядає економіку не тільки окремо від реальних індивідів але і як наділений усіма функціями суб’єкт історії, незалежний від діяльності людей. Тобто легітимізує відчуження людини, що є проявом нацизму.

У 1998 році було видано у Франції “Чорну книгу капіталізму” , у котрій подається загальне число жертв злочинів капіталізму у кількості біля 100 млн. вбитих людей у війнах спричинених бажанням збагатитися і від голодоморів спричинених спекуляціями банкірів і фінансистів.

Далеко не усі багаті люди є капіталістами. Капіталіст це той хто розглядає примноження грошей як прояв власної “богообраності”. Форд, Рокфелєри і українські підприємці 19-початку 20 століття не були капіталістами.

Мультикультуралізм. Тотальне економічне і політичне панування, будучи явним злочином супроти людини, можливе тільки при умові убезпечення від усіх можливих форм організованого масового опору, тому нацисти знищували або дробили усі основи масових об’єднань людей, найперше найбільш масові – національну і віросповідну. І це чиниться найперше розмішуванням людей різних націй і вір на усій підвладній території аби жодна спільнота не змогла бути більшістю і реалізовувати свою волю. Або, іншими словами, формуванням того що ми сьогодні називаємо мультикультуралізмом.
Раніше це вчинялося економічними чинниками доповненими дрібними війнацеми, терором,тероризмом,пропагандою і маніпуляціями. А тепер ще і постійним звинуваченням корінного народу в усіх ізмах, бо корінний народ, перебуваючи на своїй землі, завжди володіє більшим самоусвідомленням своїх природних прав і готовністю до об’єднання і боротьби.

Геноцид. На сьогодні у світі відомі лише геноциди за національною і за релігійною ознаками, і можна впевнено стверджувати, що усі геноциди в історії людства були вчинені нацистами чи їх попередниками.

3. Основні форми маскування нацистів

Нацизм завжди діє приховано, бо є однозначно злом, а людська природа зла не може явно і свідомо прийняти, вона може бути тільки обманутою злом. Коли метою нацизму є панування, то очевидно що нацизм повен діяти під прикриттям установ, організацій й інститутів, котрі пов’язані з реалізацією влади як такої. Найперше політичної, світоглядної і економічної. Це можуть бути структури різних видів соціально-економічних формацій, в капіталізмі, в соціалізмі, в комунізмі, в націоналізмі. Як і в різних формах правління; при монархії, при аристократії, при демократії, при диктатурі, при анархії, і завжди при олігархії.

Нацистам байдуже яким ізмом буде називатися їх панування, їм важливий сам факт панування. Очевидно що пануванню нацистів особливо сприяють ідеологічні війни між різними політичними течіями, бо є для них можливість завжди своїх супротивників призначати “ворогами народу”.

4. Найвідоміші злочини з ознаками нацизму

 • Геноцид Шумерів, 2200-2000 рр. до н.е. вчинений акадцями,вихідцями з Содоми і Гомори.
 • Геноцид народів Ханаану в Палестині в 1123-1200 рр. до н.е, вчинений Ізраїльтянами під проводом [Ісуса Навина.

 • Масові вібивства Християн книжником Нероном в Римській імперії у 64-68 рр. Християн неправдиво звинуватили у підпалі Риму.

 • Тотальні вбивства Християн іудеєм Тамерланом в Ірані і в Середній Азії, кінець XIV ст. Християни на тих теренах були знищені майже повністю.

 • Масові вбивства Католиків Вандеї Франції, 1793-1796 рр, масонським урядом Великої французьської революції. Було вбито 400 000-1000 000 людей, 25-35% населення Вандеї.

 • Геноцид Індіанців США (1500-1900 рр.), вчинений Колоністами з Франції й Англії, найперше пуританського віросповідання. було вбито біля 12 000 000 людей.

 • Голодомор ірландців (католиків), Велика Британія (1845-1849 рр.). вчинений пуританським рядом Великої Британії. Було вбито 500 000-1 700 000 людей, й емігрувало у США 1,5 млн. Число ірландців в Ірландії, до 1901 року, скоротилося на половину.

 • масові вбивства племен гереро і нама, Намібія (1904-1907) колоніальними військами кайзерівської Німеччини. Загинуло біля 75 000 людей. Під час повстання тих племен, котрі вбили біля 180 німецьких поселенців.

 • Геноцид Асірійців в Турції (1914-1917, урядом Турції і вождями курдських племен, загинуло 2/3 цього народу, а усі інші стали біженцями. Цей геноцид був пояснений тим, що асірійці служили в арміях Росії і Англії.

 • Голод на Поволжі, РРФСР (1921-1922 рр.). Засуха + більшовицька політика хлібозаготівель (репетиція майбутнього великого голоду 1930-их років. загинуло 5 000 000 людей. Голод охопив 35 губерній з населенням у 80 млн. людей, голодало не менше 40 млн.

 • Голод у США (1929-1933), спричинений фінансовими спекуляціями банкірів. Загинуло більше 5 000 000 людей. У ці роки 25-90% американців страждали від нелоїдання, роботу втратили 13 млн. людей.

 • Голодомор в Україні 1921—1923 рр, УРСР. Громадянська війна + політика хлібозаготівель більшовиків, створивша сприятливі умови для злодіянь клану нациста Лазара Кагановича. Загинуло біля 1 000 000 українців. Голодувало 8 млн.

 • Голодомор в Україні 1932—1933 рр,  УРСР, вчинений ”Комуністичним режимом” (вірніше жидівським кланом Лазара Кагановича і місцевими штундами. загинуло 4 000 000-10 000 000 людей.

 • Голодомор в Україні 1946-1947 рр,  УРСР. Засуха + великий план хлібозаготівель = злодіяння клану Кагановича. Загинуло більше 1 000 000 людей.

 • Масові вбивства Індійців Пакистану, Західний Пакистан, Бангладеш, 1971 рік. вчинений Армією Пакистану. Загинуло 1 000 000-3 000 000 людей.

 • Геноцид племені яномані, Бразилія, 1974 р. Вчинений олігархами. було вбито 2000 людей, 4/5 усіх яноманійців. Землі племені, в дельті Амазонки, виявилися багатими на корисні копалини.

 • Геноцид Племені дегар у В’єтнамі (1973-2000 рр), вчинений урядом В’єтнаму, було вбито 2/3 цього племені. Помста за підтримування проамериканського Південного В’єтнаму.

 • Геноцид Індіанців майа в Гватемалі (1980-1989 рр). Вчинений армією Гватемали, було вбито 75 000 людей, внаслідок громадянської війни.

 • Вбивства Іракських курдів, Ірак у 1986-1988 рр. Вчинені армією Іраку. Загинуло 100 000-200 000 людей, внаслідок боротьби за незалежність Курдистану.

 • Вбивства папуасів-анімістів  в Індонезії 1965-1966 рр. Вчинених армією Індонезії (мусульмани). було вбито 1 000 000 людей, внаслідок боротьби з комуністами.

 • Вбивство Тімірців (католиків) в Тіморі у 1975 році, Армією Індонезії (мусульмани). Загинуло біля 200 000 людей, при захоплені частини острова Тімор.

 • Камбоджійців в Камбоджі в 1975-1979 рр. Урядом маоістів. було вбито 1700 000-4000 000 людей.

 • Вбивства чорношкірих християн і анімістів Судану у 2002 році, вчинені Арабо-мусульманським урядом Судану, загинуло більше 2 000 000 людей.

 • Вбивства Чорношкірих християн Дарфуру в Судані у 2004 р. Арабо-мусульманським урядом Судану, було вбито більше 600 000 людей.

 • Вбивства  тамілів у Шрі-Ланці у 2000-2010 рр, вчинені Синигальською більшістю. загинцло більше 60 000 людей, 250 тис. тамілів стали біженцями.

 • Геноцид українців бідністю (голодом), отрутами (в тому числі і боййовими отруйними газами), ультразвуком, радіоактивними речовинами, умисними ДТП, умисним травматизмом… Україна. 2000-2018 рр. Вчинине жидівським кланом при допомозі гностичних сект (штундів) й усіх інших діаспорних кланів. Було вбито не менше 20 000 000 українців.
  Отруєння відбувалося в основному шляхом умисного отруєння продуктів харчування безпосердньо в торгівельній мережі, медприпаратів в аптеках, вирощеного українцями на їх землі. У ці роки праврохоронні органи на заяви про умисне отруєння не реагували.

 Література

*Kurt Tucholsky: Die »Nazis«, in: Die Weltbühne, 8. Juni 1922 (нім.)

*Allen, William (1995) [1965]. The Nazi Seizure of Power: The Experience of a Single German Town 1922–1945. Penguin. ISBN 0-14-023968-5. (англ.)

Advertisements